This website uses cookies to analyze the traffic. Information on the use of our website is therefore transferred to Google. More information

Accepteer
Contact
 
Producten / Shop Tutorials Materialen Toepassingen Toepassingen O-ringen met voedselgoedkeuringen drinkwatertoepassingen, voedseltoepassingen en farmaceutische toepassingen Profielringen WR-15 conform DIN 3869 Standard Shaft Seals FKM-asafdichtingen Drukbestendige olieafdichtingen OS-PA31 V-ringen X-ringen evolast® FFKM Hoogpresterend FKM Petrochemische toepassingen Asreparatieset Onderneming Kwaliteit News Downloads Contact Colofon Privacy Policy
Shop

Uitsluiting van aansprakelijkheid (disclaimer)

De firma Anyseals NV heeft de informatie op deze website zorgvuldig nagekeken. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen de gegevens intussen een wijziging ondergaan hebben. Van aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie kan daarom geen sprake zijn. Wij vestigen er uitdrukkelijk de aandacht op dat de in het betreffende toepassingsgeval heersende omstandigheden invloed op de eigenschappen van onze producten kunnen uitoefenen. Bijgevolg kunnen de hier verstrekte gegevens uitsluitend algemene, niet-bindende richtwaarden vormen. Wij adviseren daarom, concrete toepassingsgevallen met onze afdeling “Toepassingstechniek” te bespreken. Voor wijzigingen van de informatie op deze server, die wij vrijblijvend ter beschikking stellen, maken wij zonder voorafgaande aankondiging voorbehoud. Al de aangeboden informatie – ook uittreksels daarvan - mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van de firma Anyseals NV verder verspreid of elders gepubliceerd worden. In geen enkel geval is het toegestaan, de opgevraagde informatie online of op andere media verder te verspreiden of commercieel te benutten. De op de server opgeslagen gegevens werden vóór de reproductie met een actueel antivirusprogramma op virussen getest. Wegens de risico’s voor voortdurend variërende en nieuw opduikende virussen kan de firma Anyseals NV echter niet algemeen aansprakelijk gesteld worden. De firma Anyseals NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die door de gebruikmaking van de internetpagina’s ontstaat; meer bepaald niet voor lichamelijke letsels, materiële schade of financiële nadelen, die als gevolgschade direct of indirect met het gebruik van de internetpagina’s een oorzakelijk verband hebben. Voor zover gedeelten of bepaalde formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig aan de geldende rechtspositie voldoen, blijven de overige gedeelten van het document qua inhoud en geldigheid daarvan onverminderd van kracht.

Contact

Anyseals NV

Preenakker 2-4

B-1785 Merchtem

T +32(0)52 38 19 - 20

info@anyseals.eu


Zaakvoerders: Gerry Robberecht

BTW-nummer: BE 0871936166

Handelsregister: RPR Brussel, België